Dodatkowe świadczenie postojowe na kolejne 3 miesiące

Uchwalono przepisy, które pozwalają na dodatkowe uzyskanie 3 miesięcznego świadczenia postojowego. Wszyscy, którzy już wcześniej trzykrotnie otrzymywali świadczenie, mogli będą wnioskować o kolejną wypłatę postojowego na dalsze 3 miesiące. Ustawa ta poszerza także grono osób uprawnionych do składania wniosków o to świadczenie.

Sejm w piątek uchwalił następną nowelizację tarczy antykryzysowej. Obecnie zaktualizowane przepisy zmieniają . zasady, które trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie postojowe związane z epidemią koronawirusa.

Nowa ustawa ukazuje dwie interesujące zmiany w warunkach odnoszących się do przyznania postojowego. Pierwsza jest dla przedsiębiorców, którzy nie mieli prawa do świadczenia, jednak po zmianie będą mogli w końcu je uzyskać. Druga uchwała wprowadza tzw. świadczenie postojowe dodatkowe czyli zasiłek, który ma być wypłacany przez następne 3 miesiące tym osobom prowadzącym działalność, którzy w przeszłości już 3-krotnie korzystali ze świadczenia.

Większa liczba przedsiębiorców skorzysta ze świadczenia

Uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje, iż w przypadku pewnych grup przedsiębiorców, postojowe świadczenie przyznawane będzie bez spełnienia wymaganych poprzednio warunków. Pomoc tą otrzymywać zatem będą również osoby, które zdecydowały się zawiesić funkcjonowanie działalności gospodarczej przed dniem 31 stycznia 2020 roku. Dodatkowo przedsiębiorcy Ci nie będą musieli wykazywać 15% spadku przychodów.
Rozszerzenie tego świadczenia dotyczyć ma tych przedsiębiorców, których przeważający rodzaj działalności to kod PKD 79.11.A, czyli działalność agentów turystycznych.
Ponadto, przepisy dotyczyć mają przedsiębiorców prowadzących działalności gospodarcze znajdujące się pod kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), pod warunkami iż:
-działalność taka została zawieszona po dniu 31 sierpnia 2019 r.,
-działalność taka ma sezonowy charakter oraz w 2019 roku była wykonywana w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy.

Kolejne 3 miesięczne świadczenia postojowego

Wraz z nowymi przepisami, osoby prowadzące działalność w ustalonych branżach, będą mieli możliwość wnioskować o kolejne świadczenia postojowe na okres dalszych trzech miesięcy, nawet kiedy świadczenie to już w przeszłości było im trzykrotnie wypłacane.
Warunkiem, który należy spełnić, aby uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe jest wykazanie o co najmniej 80% spadek przychodów w stosunku do przychodów uzyskanych w analogicznym miesiącu roku 2019.
Według poprzednich założeń, świadczenie dodatkowe postojowe miało przysługiwać tylko przedsiębiorcom zarejestrowanym pod konkretnym kodem PKD, czyli 49.39.Z.
Ostatnia wersja rozporządzenia zakłada jednak dużo większe poszerzenie katalogu kodów PKD, które uprawniające są do świadczenia. Postojowe zatem będą mogli uzyskać konkretni przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność w kodach:
49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Do dodatkowego postojowego w dużej mierze będą mieć zastosowanie istniejące już przepisy. Oznaczać to będzie, że wysokość tego świadczenia będzie kalkulowana na takich samych zasadach, jak w przypadku wcześniejszego postojowego. Wartość jego wyniesie 2080 zł lub w niektórych przypadkach 1300 zł.
Przy pierwszych świadczeniach, jak i również teraz dodatkowa wyplata postojowego będzie dotyczyć okresu 3 miesięcy.
Wnioski o świadczenie postojowe będzie można składać najpóźniej w czasie 3 miesięcy od miesiąca, w którym stan epidemii zostanie zniesiony. Co istotne, wnioski takie składane mogą być jedynie w elektronicznej formie w systemie PUE ZUS.

www.bazadoradcow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *