Ubezpieczenie na życie, czy to tylko ochrona?

Rynek ubezpieczeń nabrał rozpędu po transformacji ustrojowej w Polsce pod koniec zeszłego tysiąclecia. Ubezpieczenia na życie pojawiły się wraz z wejściem na rynek firm zagranicznych takich jak Commercial Union, Nationale Nederlanden czy Pramerica. Dzisiaj część tych organizacji działa już pod innymi markami ale nadal dystrybuują produkty ubezpieczeniowe na życie będące filarem ich sprzedaży i działalności. W Polsce świadomość społeczeństwa by zawrzeć ubezpieczenie na życie systematycznie wzrasta, w szczególności w dobie Pandemii gdzie ryzyko śmierci i pozostawienie najbliższej rodziny bez środków do życia jest większe. W ofercie dostępnych jest kilka produktów mających na celu zapewnić nam: ochronę, ochronę z możliwością oszczędzania, bądź ochronę z inwestowaniem.
Jakiej polisy potrzebujemy?
Podczas spotkania z agentem ubezpieczeniowym wymogiem stało się przeprowadzenie tzw. analizy potrzeb klienta. Szereg pytań zadanych przez Agenta ma na celu określić jakiego faktycznie produktu potrzebujemy. Pytania te mają za zadanie określić nasz wiek, potrzeby, pozycję finansową, status rodziny aby dopasować rozwiązanie najbardziej adekwatne w danym momencie ale też w przyszłości.
Polisa ochronna.
Najprostszym przykładem ubezpieczenia na życie jest polisa ochronna. Jej celem jest wypłata świadczenia na wypadek zajścia śmierci osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie to najczęściej wymagane jest przez banki w trakcie zawierania umów kredytowych będące zabezpieczeniem spłaty kredytu na wypadek śmierci kredytobiorcy. Ubezpieczenie ochronne zabezpiecza rodzinę ubezpieczonego w środki finansowe pozwalające na przetrwanie spowodowane utratą dochodów z powodu śmierci jednego z żywicieli rodziny. Świadczenie wypłacane jest na rzecz wcześniej ustalonych uposażonych zwanych również beneficjentami. Do ubezpieczeń ochronnych można dodać umowy dodatkowe takiej jak NNW, niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji gdzie wypłacane może być świadczenie na rzecz ubezpieczonego. Należy pamiętać, iż cała składka w polisie ochronnej przekazywana jest na ochronę i w przypadku chęci rozwiązania takiej umowy ubezpieczeniowej przysługuje nam tylko zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia tj. gdy w przypadku opłacenia składki rocznej, rezygnujemy z polisy w połowie roku.
Polisa ochronna z możliwością oszczędzania.
Ubezpieczenie ochronne z możliwością oszczędzanie umożliwia nam zabezpieczenie naszego życia ale również środków na przyszłość jeżeli po zakończeniu umowy ubezpieczenia nie zostało wypłacone świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego. W polisie z możliwością oszczędzania wysokość składki jest wyższa, gdyż jej część towarzystwo ubezpieczeniowe inwestuje w celu wypracowania zysku i podzielenie się nim w przyszłości z ubezpieczonym. Firmy ubezpieczeniowe realizują aspekt oszczędzania w różny sposób tj. po przez jednorazową wypłatą odłożonego kapitału po zakończeniu umowy ubezpieczenia lub w ratach miesięcznych, kwartalnych bądź rocznych w sposób ustalony podczas zawierania umowy. Do zaoszczędzonych środków trakcie trwania ubezpieczenia dodawany jest kapitał wypracowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe np. w postaci premii rocznych. W przypadku rozwiązanie takiej umowy ubezpieczeniowej w trakcie trwania ubezpieczenia wypłacona zostanie tzw. wartość wykupu czyli środki jakie pozostały na polisie po opłaceniu składki ochronnej i kosztów administracyjnych. Wartość wykupu na początku trwania umowy przez pierwsze kilka lat jest z reguły bardzo niska, gdyż składka ubezpieczeniowa musi pokryć w tym czasie, wcześniej wymienione koszty administracyjne oraz prowizję dla agenta. Wysokość wartości wykupu w poszczególnych latach ubezpieczenia jest ustalana kwotowo bądź procentowo od wysokości składki bądź sumy ubezpieczenia na jaką została zawarta polisa.

Polisa ochronna z możliwością inwestowania.
Polisa ochronna z możliwością inwestowania jest zbliżona w swojej formie do polisy oszczędnościowej. Również zawiera ochronę i w trakcie trwania ubezpieczenia część składki jest inwestowania. Inwestowanie może odbywać się przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe gdzie klient składając zlecenie może wpływać w jaki fundusz inwestowana ma być opłacana składka. Fundusze te charakteryzują się wyższym bądź niższym ryzykiem ich wybór powinien być podyktowany naszą wcześniejszą analizą i opierać się na wiedzę z zakresu sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie oraz okresie na jakim zawarta została umowa ubezpieczeniowa.

Ubezpieczenie na życie to dobry pomysł.
Wybór ubezpieczenia na życie powinien być dokładnie omówiony z doświadczonym agentem, który po przez analizę potrzeb klienta ale również w oparciu o swoją wiedzę na temat produktów ubezpieczeniowych dopasuje rozwiązanie, które w pełni spełni nasze oczekiwania uwzględniając etap w życiu, w którym teraz jesteśmy i będziemy za kilka bądź kilkanaście lat. Należy pamiętać, że ta forma zabezpieczenia pozwoli przetrwać nam trudne chwilę po śmierci bliskiej osoby jak również pozwoli zabezpieczyć naszą przyszłość na wypadek, gdy emerytura z ZUS okażę się niewystarczająca na godne życie.

Źródło: http://www.prawnikubezpieczenia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *