Zakres obowiązków notariusza

Notariusz to urzędnik państwowy mianowany na swój urząd przez najwyższego dygnitarza państwowego zajmującego się sprawami związanymi z prawem. Jakie obowiązki wchodzą w zakres czynności biura notarialnego? Notariusze dawniej rejenci sporządzają akty notarialne. Korzystamy z ich usług podczas sprzedaży nieruchomości. I jest to najczęściej wymieniana rola notariusza wśród respondentów ankiet prowadzonych na zlecenie organów państwowych. Drugą …