Spółka z o.o. – jej historia

Zakładanie spółki ma na celu ustanowienie kapitału danej firmy i podział udziałów, przez co spółka staje się własnością nie jednego podmiotu, jak to może mieć miejsce przy jednoosobowej działalności gospodarczej, ale kilku partnerów biznesowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza jej forma. Jaka jest jej struktura organizacyjna?Jak zdefiniować sp. z o.o.?Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest …