Spółka z o.o. – jej historia

Zakładanie spółki ma na celu ustanowienie kapitału danej firmy i podział udziałów, przez co spółka staje się własnością nie jednego podmiotu, jak to może mieć miejsce przy jednoosobowej działalności gospodarczej, ale kilku partnerów biznesowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza jej forma. Jaka jest jej struktura organizacyjna?
Jak zdefiniować sp. z o.o.?
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z form spółek biznesowych i jest powszechnie stosowana na całym świecie. Organem statutowym jest organ wykonawczy. Jest to najbardziej rozpowszechniona forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Tego rodzaju spółka jest uważana za spółkę kapitałową, ale wykazuje również pewne cechy spółki osobowej.
Firmy mogą ustanowić jednego partnera lub kilku partnerów. Nazwa takiego rodzaju przedsiębiorstwa musi zawierać sformułowanie kryjące się pod skrótami sp. z o.o., czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalny wkład wspólnika, a zatem minimalna kwota kapitału zakładowego spółki, wynosi jedną złotówkę, a sama spółka powstaje, w momencie gdy wszyscy jej partnerzy uzgadniają treść umowy spółki i podpisują ją z notariuszem, co jednak ważne, jest to tylko jej zawiązanie. Oficjalny początek prawny tej formy powstaje dopiero w momencie rejestracji w KRS i rejestrach handlowych.
Historia powstawania spółek z o.o.
Ta forma organizacji struktury właścicielskiej danego przedsiębiorstwa czy firmy wiąże się z niemiecką ustawą z 20 kwietnia 1892 roku. To wówczas powstało słynne niemieckie GmbH, czyli właśnie polski odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzór z 1892 roku wciąż obowiązuje, a podobne wzorce prawne zaczęto przekazywać dalej, między innymi do ówczesnego cesarstwa Austro-Węgier czy w Anglii, gdzie spółka ta przyjęła nazwę private limited company. W dwudziestoleciu międzywojennym spółki pojawiły się także we Francji oraz w Polsce – dokładnie 8 lutego 1919 roku.
Prawa, obowiązki i wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce
W umowie, którą zawierają wszyscy udziałowcy, określono dokładnie nie tylko prawa i obowiązki, ale także zakres działań organów zarządzających daną spółką. Do głównych praw należą: prawo do uczestnictwa w zgromadzeniach, prawo głosu, prawo do udziału w zyskach, prawo do nadzoru nad działalnością spółki czy prawo do żądania wyłączenia wspólnika ze spółki, które jednak nie dotyczy każdego udziałowca zrzeszonego w danej spółce. Niemalże równie ważne są obowiązku, czyli choćby wniesienia wkładu, wyrównanie brakującej wartości aportu, dokonywanie dopłat w stosunku do udziału czy też dostarczanie spółce powtarzających się świadczeń niepieniężnych.
O spółkach w skrócie
To tylko podstawowa wiedza o tym, jak rodził się ruch wspólnego zarządzania dobrem danego przedsiębiorstwa w celu uzyskania zysków – czasami równych, innym razem dzielonych. Spółki mają także strukturę organizacyjną, która umożliwia nimi zarządzanie oraz kontrolę nad tymi, którzy zarządzają spółką. To najpowszechniejsza forma wspólnego zarządzania spółkami w Polsce, więc warto o niej wiedzieć więcej.

Spółkę z o.o. – założyć przez notariusza czy przez Internet?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *